Hur återställer man en Bosch-diskmaskin? Fel E15 och E22

Hur återställer man en Bosch-diskmaskin? Fel E15 och E22

Bosch diskmaskiner är mycket populära på marknaden, men som alla apparater kan olika fel uppstå i dem. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur man återställer en Bosch-diskmaskin och hur man fixar E15- och E22-fel.

Återställning av en Bosch-diskmaskin – steg för steg

Återställning avdin Bosch-diskmaskin kan vara nödvändig i händelse av fel eller apparatfel. Återställningsprocessen är okomplicerad och kan utföras själv genom att följa stegen nedan:

 1. Slå på diskmaskinen
 2. På kontrollpanelen hittar du knappen märkt “RESET”
 3. Tryck samtidigt på “RESET”-knappen och de två första programknapparna på panelen (från vänster)

När du har slutfört dessa steg bör diskmaskinen återställas och återgå till normal drift. Om återställningen inte fungerar är det en god idé att kontrollera din apparats bruksanvisning eller kontakta en fackman. Det är värt att komma ihåg att återställning av diskmaskinen kan vara till hjälp vid mindre funktionsfel, t.ex. ett igensatt filter eller felaktigt vattenintag. Om problemet kvarstår eller om det rör sig om allvarligare fel är det dock tillrådligt att anlita en professionell reparatör.

Kontrollera: Hur fungerar en diskmaskin?

Bosch diskmaskin fel E15

Fel E15 i en Bosch-diskmaskin indikerar ett vattenläckage i diskmaskinens bas. Detta läckage kan orsakas av olika orsaker, såsom en sliten tätning vid tvättanken eller ett igensatt filter, läckagesensor eller spruta.

För att åtgärda E15-felet kan du prova följande steg:

 1. Koppla bort diskmaskinen från strömförsörjningen
 2. Förläng diskmaskinen och kontrollera om det finns synliga vattenläckor
 3. Ta bort locken och dämpningsmattorna
 4. Kontrollera packningen vid diskbehållaren och byt vid behov
 5. Rengör filter, läckagesensor och spruta

Om ovanstående steg inte hjälper är det värt att konsultera en professionell eftersom felet kan vara allvarligare.

diskmaskin Bosch Bug E15

Bosch diskmaskin Fel E22

Fel E22 i en Bosch diskmaskin innebär att diskmaskinen har slutat att ta vatten. Det kan bero på olika saker, till exempel blockerade eller igensatta filter som hindrar diskmaskinen från att ta vatten, en igensatt avloppsledning, en så kallad aquastop eller ett vattenledningsfel som hindrar diskmaskinen från att ta vatten.

För att åtgärda E22-felet kan du prova följande steg:

 1. Koppla bort diskmaskinen från strömförsörjningen
 2. Kontrollera att vattentillförselslangen inte är vriden eller blockerad
 3. Rengör diskmaskinens filter enligt anvisningarna i bruksanvisningen eller i en instruktionsvideo som finns tillgänglig på internet
 4. Kontrollera om det finns något i pumphjulet som hindrar diskmaskinen från att fungera
 5. Om inte heller detta fungerar kan det vara så att orsaken till E22-felet i din Bosch-diskmaskin är ett stopp i avloppet eller en avlagring i rören. Bakpulver kan vara användbart för att rensa rören.

Om ovanstående steg inte hjälper är det värt att konsultera en professionell eller använda en professionell reparationstjänst.

diskmaskin Bosch Bug E22

Bosch diskmaskin kranfel – vad betyder det?

Denröda kranikonen som blinkar på Bosch-diskmaskinens skärm symboliserar ett vattenproblem. På en Bosch-diskmaskin indikerar en röd kran ofta ett E15-fel, men det kan också betyda andra problem som ett blockerat filter på tilloppsslangen eller en felaktig vattentryckssensor. Om så är fallet är det värt att kontrollera din apparatmanual för att lokalisera felet. Här är några möjliga orsaker till en blinkande kran och hur man löser dem:

Kontrollera vattentillförseln

Se till att diskmaskinen har tillgång till vatten och att vattentillförselslangen inte är vriden eller blockerad. Om slangen är OK, kontrollera att det inte finns några problem med vattentillförseln som kan påverka vattentillförseln till diskmaskinen.

Rengöring av filtret

Ett blockerat eller igensatt filter kan orsaka problem med vattentillförseln. Rengör diskmaskinens filter enligt anvisningarna i instruktionsboken eller den instruktionsvideo som finns tillgänglig på internet.

Kontroll av pump och dräneringsslang

Om diskmaskinen inte tömmer ut vatten kan det bero på ett igensatt filter, en igensatt pump eller en igensatt dräneringsslang. Kontrollera dessa komponenter och rengör dem vid behov.

Läckage i diskmaskinens botten

En röd kran kan också indikera ett vattenläckage i diskmaskinens botten, vilket ofta är förknippat med fel E15. Om så är fallet kan det vara nödvändigt att kontrollera tätningarna och reparera läckan.

Kontrollera: Hur slår jag på min diskmaskin?

Vilka verktyg behövs för att reparera en Bosch-diskmaskin?

För att reparera en Bosch-diskmaskin kan följande verktyg vara användbara:

 • Skiftnycklar och hylsnycklar – för att lossa skruvar och muttrar
 • Skruvmejsel – för att lossa skruvar och demontera enskilda diskmaskinkomponenter
 • Pincett eller tång – för att ta bort små föremål från svåråtkomliga ställen
 • Skyddshandskar – för säkerhet vid arbete med vassa kanter och diskmaskinsdelar

Det är en god idé att läsa diskmaskinens bruksanvisning innan du utför några reparationer. Kom ihåg att vissa reparationer kan kräva specialkunskaper och färdigheter, så om du har svårigheter är det värt att konsultera en professionell eller använda en professionell service.

bosch diskmaskin kran fel vad betyder det

Återställning av en Bosch-diskmaskin – sammanfattning

Återställning av din Bosch-diskmaskin och reparation av E15- och E22-fel kan göras av dig själv, men om du har svårigheter är det värt att konsultera en professionell. Kom ihåg att regelbunden rengöring och underhåll av din diskmaskin kan förhindra att fel uppstår och förlänga livslängden på din apparat.

Följ Kvinnans Värld på Google News! Håll dig uppdaterad! Följ

Kristina Eriksson

Se mer: Hus